Rainbow Sağlık

ATOPİK EKZEMA OLUŞUMUNDA EV TOZU AKARLARININ ROLÜ     

  Atopik  ekzema, atopik zeminde ortaya çıkan, çocuklarda sık görülen, kaşıntı ve ekzematöz deri lezyonları ile karakterize kronik, tekrarlayıcı bir deri hastalığıdır.Çocukluk çağında yanaklarda yerleşen kızartılı,sulantılı,enfekte,kaşıntılı lezyonlarla karakterize olan hastalık oyun çocukluğunda boyun bölgesine ve ilerleyen yıllarda gövdeye yayılabilir ve yaşam boyu devam edebilir.Şiddetli kaşıntı  geceleri artar ve hastanın ve çevresindekilerin yaşam kalıtesini önemli derecede bozar.

 

   Atopik ekzema patogenezi çok faktörlüdür. Genetik yatkınlığı olan bireylerde derinin çevresel etkenlere karşı aşırı duyarlanması sonucu gelişir. Atopik dermatit çocukların %10-15’ini, erişkinlerin ise %2-10’unu etkiler, gelişmiş ülkelerde ise bu oran çocuklarda %20’i geçmektedir.

   Atopi genellikle ailesel özellik gösterir. Çevresel ajanlardan ise daha çok aeroallerjenler (hava yolu ile bulaşan allerjenler) ve özellikle de ev tozu akarları üzerinde durulmaktadır. Ev tozu akarlarına olan duyarlanma allerjik hastalık gelişiminde son derece önemlidir. Atopik dermatitli hastalarda ev tozu akarlarına karşı kanda dolaşan özel bağışıklık maddeleri(IgE)nin varlığı sıklıkla allerjik nezle ve/veya  allerjik astım ile birliktelik gösterir. Yapılan çalışmalarda atopik ekzemalı hastaların %40’ında ev tozu akar antijenlerine karşı yama testi ile pozitif yanıt alınmıştır. Son yıllarda yapılan başka bir çalışmada ise bu oran %20-50 oranında saptanmıştır. Bu hastalarda ev tozu akarlarına olan duyarlanma deri yolu ile gerçekleşmiştir. Deri yolu ile duyarlanma için ev tozu akar allerjenleri deriden absorbe olmalı, özel hücreler tarafından tanındıktan sonra bazı özel bağışıklık hücrelerine  (T-helper lenfositleri) sunulmalıdır. Etkili absorpsiyon için deri ve ev tozu akar allerjenleri arasında yakın ve uzamış temas gerekmektedir, bu da sıklıkla ev tozu akar teması olan yatak ve kıyafetler  ile olmaktadır. Pozitif reaksiyon ev tozu akarı dışında otlar, hayvan tüyleri ve küf dahil birçok aeroallerjene karşı gösterilmiştir. Aksine, astımı olan hastalarda veya sağlıklı bireylerde nadiren  deri yama testi ile aeroallerjenlere karşı pozitif reaksiyon gösterilmiştir.

 

   Başlıca ev tozu akar kaynakları; yatak, kanepe, halı, dolap, kıyafet ve yumuşak oyuncaklardır. Ayrıca Dermatophagoides ev tozu allerjenleri insan deri yüzeyinde de gösterilmiştir. Teplitsky ve ark. yaptığı bir çalışmada, atopik dermatitli hastaların deri yüzeyinde %84,2 oranında ev tozu akarı bulunurken, bu oran kontrol grubunda sadece %14,2 oranında gösterilmiş. Atopik ekzemalı hastalarda derideki ev tozu akarının bu derece yüksek olması kişinin kıyafetleri ve yatağındaki akarların hassaslaşmış olan deriden pasif adezyon ile artmış geçişi ile açıklanmıştır.

    Dermatophagoides tipleri insan derisinde en sık görülen akarlardır ve en güçlü allerjen kaynağıdır. Dermatophagoides ile diğer akar çeşitleri ve hatta cockroaches gibi böcek türleri  arasında çapraz reaksiyon tanımlanmıştır. Bu da atopik ekzemalı hastalarda deride allerjen artışını açıklamaktadır.

 

  Atopik duyarlanma gelişimi için başlıca iki faktöre ihtiyaç vardır. Bunlar; heredite ve uzamış, yakın allerjen maruziyetidir. Allerjen absorpsiyonu deride  hassasiyet varlığında artmaktadır.

 

   Maya, virüs, staphylococcus ve ev tozu akarları gibi bir çok patojen koruyucu lokal immüniteyi azaltarak etki etmektedir. Bu patojenler klinik bulguya ek olarak immün sistem aktivasyonu ve spesifik IgE üretimi ile sekonder allerjik cevaba da neden olurlar

 

 Tupker ve arkadaşları’nın yaptığı çift-kör, plasebo kontrollü çalışmalarda, ev tozu akarlarının inhalasyonu ile yeni atopik ekzema deri lezyonlarının geliştiği ve önceki ekzematöz deri lezyonlarında da artışa neden olduğu gösterilmiştir.

 

  Birçok kontrolsüz çalışmada aeroallerjenlerden korunma ile atopik ekzemada klinik düzelme gösterilmiştir.

 

 Atopik dermatitli hastaların büyük kısmında spesifik inhaler allerjenlere karşı serum IgE düzeyi artmıştır. Scalabrin ve arkadaşları’nın yaptığı bir çalışmada ev tozu akarlarına karşı gelişen IgE düzeyi atopik ekzemalı kişilerde %95 iken, bu oran astımlı kişilerde %42 olarak gösterilmiştir.

 

   Sonuç olarak atopik ekzemalı çocukların derisinde artmış ev tozu akar bulunması  duyarlanmaya veya hastalık alevlenmesine neden olabilmektedir.

 

 

 Prof.Dr. Mehmet Ali GÜRER

 Deri Ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı

G.Ü.Tıp Fakültesi Dermatoloji A.B.D. Başkanı

ATOPİK EKZEMA OLUŞUMUNDA EV TOZU AKARLARININ ROLÜ     

 

Atopik  ekzema, atopik zeminde ortaya çıkan, çocuklarda sık görülen, kaşıntı ve ekzematöz deri lezyonları ile karakterize kronik, tekrarlayıcı bir deri hastalığıdır.Çocukluk çağında yanaklarda yerleşen kızartılı,sulantılı,enfekte,kaşıntılı lezyonlarla karakterize olan hastalık oyun çocukluğunda boyun bölgesine ve ilerleyen yıllarda gövdeye yayılabilir ve yaşam boyu devam edebilir.Şiddetli kaşıntı  geceleri artar ve hastanın ve çevresindekilerin yaşam kalıtesini önemli derecede bozar.

 Atopik ekzema patogenezi çok faktörlüdür. Genetik yatkınlığı olan bireylerde derinin çevresel etkenlere karşı aşırı duyarlanması sonucu gelişir. Atopik dermatit çocukların %10-15’ini, erişkinlerin ise %2-10’unu etkiler, gelişmiş ülkelerde ise bu oran çocuklarda %20’i geçmektedir.

            Atopi genellikle ailesel özellik gösterir. Çevresel ajanlardan ise daha çok aeroallerjenler (hava yolu ile bulaşan allerjenler) ve özellikle de ev tozu akarları üzerinde durulmaktadır. Ev tozu akarlarına olan duyarlanma allerjik hastalık gelişiminde son derece önemlidir. Atopik dermatitli hastalarda ev tozu akarlarına karşı kanda dolaşan özel bağışıklık maddeleri(IgE)nin varlığı sıklıkla allerjik nezle ve/veya  allerjik astım ile birliktelik gösterir. Yapılan çalışmalarda atopik ekzemalı hastaların %40’ında ev tozu akar antijenlerine karşı yama testi ile pozitif yanıt alınmıştır. Son yıllarda yapılan başka bir çalışmada ise bu oran %20-50 oranında saptanmıştır. Bu hastalarda ev tozu akarlarına olan duyarlanma deri yolu ile gerçekleşmiştir. Deri yolu ile duyarlanma için ev tozu akar allerjenleri deriden absorbe olmalı, özel hücreler tarafından tanındıktan sonra bazı özel bağışıklık hücrelerine  (T-helper lenfositleri) sunulmalıdır. Etkili absorpsiyon için deri ve ev tozu akar allerjenleri arasında yakın ve uzamış temas gerekmektedir, bu da sıklıkla ev tozu akar teması olan yatak ve kıyafetler  ile olmaktadır. Pozitif reaksiyon ev tozu akarı dışında otlar, hayvan tüyleri ve küf dahil birçok aeroallerjene karşı gösterilmiştir. Aksine, astımı olan hastalarda veya sağlıklı bireylerde nadiren  deri yama testi ile aeroallerjenlere karşı pozitif reaksiyon gösterilmiştir.

            Başlıca ev tozu akar kaynakları; yatak, kanepe, halı, dolap, kıyafet ve yumuşak oyuncaklardır. Ayrıca Dermatophagoides ev tozu allerjenleri insan deri yüzeyinde de gösterilmiştir. Teplitsky ve ark. yaptığı bir çalışmada, atopik dermatitli hastaların deri yüzeyinde %84,2 oranında ev tozu akarı bulunurken, bu oran kontrol grubunda sadece %14,2 oranında gösterilmiş. Atopik ekzemalı hastalarda derideki ev tozu akarının bu derece yüksek olması kişinin kıyafetleri ve yatağındaki akarların hassaslaşmış olan deriden pasif adezyon ile artmış geçişi ile açıklanmıştır.

             Dermatophagoides tipleri insan derisinde en sık görülen akarlardır ve en güçlü allerjen kaynağıdır. Dermatophagoides ile diğer akar çeşitleri ve hatta cockroaches gibi böcek türleri  arasında çapraz reaksiyon tanımlanmıştır. Bu da atopik ekzemalı hastalarda deride allerjen artışını açıklamaktadır.

            Atopik duyarlanma gelişimi için başlıca iki faktöre ihtiyaç vardır. Bunlar; heredite ve uzamış, yakın allerjen maruziyetidir. Allerjen absorpsiyonu deride  hassasiyet varlığında artmaktadır.

            Maya, virüs, staphylococcus ve ev tozu akarları gibi bir çok patojen koruyucu lokal immüniteyi azaltarak etki etmektedir. Bu patojenler klinik bulguya ek olarak immün sistem aktivasyonu ve spesifik IgE üretimi ile sekonder allerjik cevaba da neden olurlar

            Tupker ve arkadaşları’nın yaptığı çift-kör, plasebo kontrollü çalışmalarda, ev tozu akarlarının inhalasyonu ile yeni atopik ekzema deri lezyonlarının geliştiği ve önceki ekzematöz deri lezyonlarında da artışa neden olduğu gösterilmiştir.

            Birçok kontrolsüz çalışmada aeroallerjenlerden korunma ile atopik ekzemada klinik düzelme gösterilmiştir.

            Atopik dermatitli hastaların büyük kısmında spesifik inhaler allerjenlere karşı serum IgE düzeyi artmıştır. Scalabrin ve arkadaşları’nın yaptığı bir çalışmada ev tozu akarlarına karşı gelişen IgE düzeyi atopik ekzemalı kişilerde %95 iken, bu oran astımlı kişilerde %42 olarak gösterilmiştir.

            Sonuç olarak atopik ekzemalı çocukların derisinde artmış ev tozu akar bulunması  duyarlanmaya veya hastalık alevlenmesine neden olabilmektedir.

 

 

                                                                       Prof.Dr. Mehmet Ali GÜRER

                                                                          Deri Ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı

G.Ü.Tıp Fakültesi Dermatoloji A.B.D. Başkanı

 

 

 

ATOPİK EKZEMA OLUŞUMUNDA EV TOZU AKARLARININ ROLÜ     

 

Atopik  ekzema, atopik zeminde ortaya çıkan, çocuklarda sık görülen, kaşıntı ve ekzematöz deri lezyonları ile karakterize kronik, tekrarlayıcı bir deri hastalığıdır.Çocukluk çağında yanaklarda yerleşen kızartılı,sulantılı,enfekte,kaşıntılı lezyonlarla karakterize olan hastalık oyun çocukluğunda boyun bölgesine ve ilerleyen yıllarda gövdeye yayılabilir ve yaşam boyu devam edebilir.Şiddetli kaşıntı  geceleri artar ve hastanın ve çevresindekilerin yaşam kalıtesini önemli derecede bozar.

 Atopik ekzema patogenezi çok faktörlüdür. Genetik yatkınlığı olan bireylerde derinin çevresel etkenlere karşı aşırı duyarlanması sonucu gelişir. Atopik dermatit çocukların %10-15’ini, erişkinlerin ise %2-10’unu etkiler, gelişmiş ülkelerde ise bu oran çocuklarda %20’i geçmektedir.

            Atopi genellikle ailesel özellik gösterir. Çevresel ajanlardan ise daha çok aeroallerjenler (hava yolu ile bulaşan allerjenler) ve özellikle de ev tozu akarları üzerinde durulmaktadır. Ev tozu akarlarına olan duyarlanma allerjik hastalık gelişiminde son derece önemlidir. Atopik dermatitli hastalarda ev tozu akarlarına karşı kanda dolaşan özel bağışıklık maddeleri(IgE)nin varlığı sıklıkla allerjik nezle ve/veya  allerjik astım ile birliktelik gösterir. Yapılan çalışmalarda atopik ekzemalı hastaların %40’ında ev tozu akar antijenlerine karşı yama testi ile pozitif yanıt alınmıştır. Son yıllarda yapılan başka bir çalışmada ise bu oran %20-50 oranında saptanmıştır. Bu hastalarda ev tozu akarlarına olan duyarlanma deri yolu ile gerçekleşmiştir. Deri yolu ile duyarlanma için ev tozu akar allerjenleri deriden absorbe olmalı, özel hücreler tarafından tanındıktan sonra bazı özel bağışıklık hücrelerine  (T-helper lenfositleri) sunulmalıdır. Etkili absorpsiyon için deri ve ev tozu akar allerjenleri arasında yakın ve uzamış temas gerekmektedir, bu da sıklıkla ev tozu akar teması olan yatak ve kıyafetler  ile olmaktadır. Pozitif reaksiyon ev tozu akarı dışında otlar, hayvan tüyleri ve küf dahil birçok aeroallerjene karşı gösterilmiştir. Aksine, astımı olan hastalarda veya sağlıklı bireylerde nadiren  deri yama testi ile aeroallerjenlere karşı pozitif reaksiyon gösterilmiştir.

            Başlıca ev tozu akar kaynakları; yatak, kanepe, halı, dolap, kıyafet ve yumuşak oyuncaklardır. Ayrıca Dermatophagoides ev tozu allerjenleri insan deri yüzeyinde de gösterilmiştir. Teplitsky ve ark. yaptığı bir çalışmada, atopik dermatitli hastaların deri yüzeyinde %84,2 oranında ev tozu akarı bulunurken, bu oran kontrol grubunda sadece %14,2 oranında gösterilmiş. Atopik ekzemalı hastalarda derideki ev tozu akarının bu derece yüksek olması kişinin kıyafetleri ve yatağındaki akarların hassaslaşmış olan deriden pasif adezyon ile artmış geçişi ile açıklanmıştır.

             Dermatophagoides tipleri insan derisinde en sık görülen akarlardır ve en güçlü allerjen kaynağıdır. Dermatophagoides ile diğer akar çeşitleri ve hatta cockroaches gibi böcek türleri  arasında çapraz reaksiyon tanımlanmıştır. Bu da atopik ekzemalı hastalarda deride allerjen artışını açıklamaktadır.

            Atopik duyarlanma gelişimi için başlıc

ATOPİK EKZEMA OLUŞUMUNDA EV TOZU AKARLARININ ROLÜ     

 

Atopik  ekzema, atopik zeminde ortaya çıkan, çocuklarda sık görülen, kaşıntı ve ekzematöz deri lezyonları ile karakterize kronik, tekrarlayıcı bir deri hastalığıdır.Çocukluk çağında yanaklarda yerleşen kızartılı,sulantılı,enfekte,kaşıntılı lezyonlarla karakterize olan hastalık oyun çocukluğunda boyun bölgesine ve ilerleyen yıllarda gövdeye yayılabilir ve yaşam boyu devam edebilir.Şiddetli kaşıntı  geceleri artar ve hastanın ve çevresindekilerin yaşam kalıtesini önemli derecede bozar.

 Atopik ekzema patogenezi çok faktörlüdür. Genetik yatkınlığı olan bireylerde derinin çevresel etkenlere karşı aşırı duyarlanması sonucu gelişir. Atopik dermatit çocukların %10-15’ini, erişkinlerin ise %2-10’unu etkiler, gelişmiş ülkelerde ise bu oran çocuklarda %20’i geçmektedir.

            Atopi genellikle ailesel özellik gösterir. Çevresel ajanlardan ise daha çok aeroallerjenler (hava yolu ile bulaşan allerjenler) ve özellikle de ev tozu akarları üzerinde durulmaktadır. Ev tozu akarlarına olan duyarlanma allerjik hastalık gelişiminde son derece önemlidir. Atopik dermatitli hastalarda ev tozu akarlarına karşı kanda dolaşan özel bağışıklık maddeleri(IgE)nin varlığı sıklıkla allerjik nezle ve/veya  allerjik astım ile birliktelik gösterir. Yapılan çalışmalarda atopik ekzemalı hastaların %40’ında ev tozu akar antijenlerine karşı yama testi ile pozitif yanıt alınmıştır. Son yıllarda yapılan başka bir çalışmada ise bu oran %20-50 oranında saptanmıştır. Bu hastalarda ev tozu akarlarına olan duyarlanma deri yolu ile gerçekleşmiştir. Deri yolu ile duyarlanma için ev tozu akar allerjenleri deriden absorbe olmalı, özel hücreler tarafından tanındıktan sonra bazı özel bağışıklık hücrelerine  (T-helper lenfositleri) sunulmalıdır. Etkili absorpsiyon için deri ve ev tozu akar allerjenleri arasında yakın ve uzamış temas gerekmektedir, bu da sıklıkla ev tozu akar teması olan yatak ve kıyafetler  ile olmaktadır. Pozitif reaksiyon ev tozu akarı dışında otlar, hayvan tüyleri ve küf dahil birçok aeroallerjene karşı gösterilmiştir. Aksine, astımı olan hastalarda veya sağlıklı bireylerde nadiren  deri yama testi ile aeroallerjenlere karşı pozitif reaksiyon gösterilmiştir.

            Başlıca ev tozu akar kaynakları; yatak, kanepe, halı, dolap, kıyafet ve yumuşak oyuncaklardır. Ayrıca Dermatophagoides ev tozu allerjenleri insan deri yüzeyinde de gösterilmiştir. Teplitsky ve ark. yaptığı bir çalışmada, atopik dermatitli hastaların deri yüzeyinde %84,2 oranında ev tozu akarı bulunurken, bu oran kontrol grubunda sadece %14,2 oranında gösterilmiş. Atopik ekzemalı hastalarda derideki ev tozu akarının bu derece yüksek olması kişinin kıyafetleri ve yatağındaki akarların hassaslaşmış olan deriden pasif adezyon ile artmış geçişi ile açıklanmıştır.

             Dermatophagoides tipleri insan derisinde en sık görülen akarlardır ve en güçlü allerjen kaynağıdır. Dermatophagoides ile diğer akar çeşitleri ve hatta cockroaches gibi böcek türleri  arasında çapraz reaksiyon tanımlanmıştır. Bu da atopik ekzemalı hastalarda deride allerjen artışını açıklamaktadır.

            Atopik duyarlanma gelişimi için başlıca iki faktöre ihtiyaç vardır. Bunlar; heredite ve uzamış, yakın allerjen maruziyetidir. Allerjen absorpsiyonu deride  hassasiyet varlığında artmaktadır.

            Maya, virüs, staphylococcus ve ev tozu akarları gibi bir çok patojen koruyucu lokal immüniteyi azaltarak etki etmektedir. Bu patojenler klinik bulguya ek olarak immün sistem aktivasyonu ve spesifik IgE üretimi ile sekonder allerjik cevaba da neden olurlar

            Tupker ve arkadaşları’nın yaptığı çift-kör, plasebo kontrollü çalışmalarda, ev tozu akarlarının inhalasyonu ile yeni atopik ekzema deri lezyonlarının geliştiği ve önceki ekzematöz deri lezyonlarında da artışa neden olduğu gösterilmiştir.

            Birçok kontrolsüz çalışmada aeroallerjenlerden korunma ile atopik ekzemada klinik düzelme gösterilmiştir.

            Atopik dermatitli hastaların büyük kısmında spesifik inhaler allerjenlere karşı serum IgE düzeyi artmıştır. Scalabrin ve arkadaşları’nın yaptığı bir çalışmada ev tozu akarlarına karşı gelişen IgE düzeyi atopik ekzemalı kişilerde %95 iken, bu oran astımlı kişilerde %42 olarak gösterilmiştir.

            Sonuç olarak atopik ekzemalı çocukların derisinde artmış ev tozu akar bulunması  duyarlanmaya veya hastalık alevlenmesine neden olabilmektedir.

 

 

                                                                       Prof.Dr. Mehmet Ali GÜRER

                                                                          Deri Ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı

G.Ü.Tıp Fakültesi Dermatoloji A.B.D. Başkanı

 

 

 

a iki faktöre ihtiyaç vardır. Bunlar; heredite ve uzamış, yakın allerjen maruziyetidir. Allerjen absorpsiyonu deride  hassasiyet varlığında artmaktadır.

            Maya, virüs, staphylococcus ve ev tozu akarları gibi bir çok patojen koruyucu lokal immüniteyi azaltarak etki etmektedir. Bu patojenler klinik bulguya ek olarak immün sistem aktivasyonu ve spesifik IgE üretimi ile sekonder allerjik cevaba da neden olurlar

            Tupker ve arkadaşları’nın yaptığı çift-kör, plasebo kontrollü çalışmalarda, ev tozu akarlarının inhalasyonu ile yeni atopik ekzema deri lezyonlarının geliştiği ve önceki ekzematöz deri lezyonlarında da artışa neden olduğu gösterilmiştir.

            Birçok kontrolsüz çalışmada aeroallerjenlerden korunma ile atopik ekzemada klinik düzelme gösterilmiştir.

            Atopik dermatitli hastaların büyük kısmında spesifik inhaler allerjenlere karşı serum IgE düzeyi artmıştır. Scalabrin ve arkadaşları’nın yaptığı bir çalışmada ev tozu akarlarına karşı gelişen IgE düzeyi atopik ekzemalı kişilerde %95 iken, bu oran astımlı kişilerde %42 olarak gösterilmiştir.

            Sonuç olarak atopik ekzemalı çocukların derisinde artmış ev tozu akar bulunması  duyarlanmaya veya hastalık alevlenmesine neden olabilmektedir.

 

 

                                                                       Prof.Dr. Mehmet Ali GÜRER

                                                                          Deri Ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı

G.Ü.Tıp Fakültesi Dermatoloji A.B.D. Başkanı